Arbetet för en tillgänglig skola behöver snabbas på

I skolorna har frågor om funktionsnedsättningar varit åsidosatta i likabehandlingsarbetet. Enligt Handikappförbunden behöver ett arbete för en tillgänglig skola intensifieras så att alla barn och unga får en möjlighet till en undervisning och gemenskap på lika villkor.

Läs Handikappförbundens debattinlägg i Dagens Samhälle

Grönt kunskapsäpple - 500x351