“Rädda läsa-skriva-räkna-garantin”

Funktionsrätt Sverige: “Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd för den efterlängtade åtgärdsgarantin för läsning, skrivning och matematik. ”Det är ett svek mot alla de barn som idag inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Det är djupt olyckligt om förslaget stoppas”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige” i ett pressmeddelande.

Länk till pressmeddelandet

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att de “avser återkomma med nytt förslag om en garanti för tidiga stödinsatser”.
Utbildningsminister Gustav Fridolin säger – “Elever ska få rätt stöd i rätt tid. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd för att få med sig läsningen, skrivandet eller räknandet ska stödet komma på plats, utan onödig administration. I dag ser vi att stöd ofta dröjer och att det som börjar som ett litet problem för eleven hinner växa till stora hinder i flera ämnen. Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken kunna klara att nå samsyn”.

Länk till regeringens pressmeddelande