Funktionsrätt Sverige: “Försäkringskassan borde vara de sjukas bäste vän”

Funktionsrätt Sverige skriver i sin blogg: “Försäkringskassan är en myndighet som från början skapades för att hjälpa medborgare som behövde särskilt stöd under perioder i livet. Det handlade från början mest om rätten för människor att få ersättning vid sjukdom och arbetsskada men utökades efterhand till att också handla om föräldraledighet, vård av barn och andra reformer som gav människor rätt till ersättning från samhället. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) gav Försäkringskassan nya uppgifter.

En sådan myndighet borde vara medborgarnas verktyg för att erhålla de förmåner som riksdagen beslutat. Försäkringskassan borde vara de sjukas bäste vän. Men så tror jag väldigt få ser myndigheten i dagsläget”.

Länk till hela blogginlägget