“Ny utbildning hjälper politiker att bli förstådda”

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en ny digital utbildning som heter “Bli en lättläst politiker”.  I utbildningen får politiker träna på att skriva lättläst svenska och att göra sig förstådda.

-”Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till den demokratiska utvecklingen i Sverige säger Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare”.

Länk till pressmeddelande