Vem ska bestämma var Anders ska bo?

“En grundläggande mänsklig rättighet är att kunna bo där man vill. Men det gäller inte alla. Personer som har bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tvingas flytta mot sin vilja. Det visar ett fall där en person tvingas flytta efter 20 år i samma boende. Vi menar att Sverige bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och väljer därför att driva fallet vidare med utgångspunkt i FN-konventionen och Europakonventionen”. Det skriver Handikappförbunden, Autism- och Aspergerförbundet och projektet Från snack till verkstad, som drivs av Handikappförbunden, i en debattartikel i Aftonbladet.

Länk till debattartikel i Aftonbladet

Stig Nyman500x298