“Politikerna är vaga om patienternas rättigheter”

Funktionsrätt Sverige i debattartikel i Dagens Samhälle: “Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården. I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen. Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar. Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen”.

Länk till hela debattartikeln