Pilotprojekt för att utveckla långsammare talsyntes

Afasiförbundet är tillsammans med Riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SRF, Synskadades Riksförbund igång med ett pilotprojekt för att utveckla en långsammare talsyntes. Read Speaker har beviljats medel för innovation av Post-och telestyrelsen (PTS). Inom ett par veckor söker vi testare med afasi och språkstörning som har behov av en långsammare talsyntes. Mer information kommer.