“Nya initiativ ska göra vården mer jämlik”

Regeringen tillsätter utredare: “För att vården ska bli mer jämlik över landet behöver regering och landsting hjälpas åt att utveckla och tillgängliggöra kunskap, sprida goda exempel och se till att de uppföljningar som görs av vården också leder till förbättringar. Därför tillsätter regeringen en särskild utredare som ska arbeta för detta.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att det ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt, regeringen och landstingen, och i vissa fall kommunerna. Det ska den utredning vi nu tillsätter arbeta med, säger socialminister Annika Strandhäll.”

Länk till pressmeddelandet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet