Personer med funktionsnedsättning har fortsatt sämre villkor för utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) redovisade på ett seminarium den kartläggning de har gjort kring barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och deras villkor för att få en likvärdig och tillgänglig utbildning. Afasiförbundet deltog vid seminariet.

Enligt SPSM visar “kartläggningen på flera brister i utbildningen. Barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning kommer sällan själva till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation, stödet påverkas bland annat av om det finns engagerade föräldrar och det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka”.

Länk till seminariet via SPSMs youtube-kanal

Länk till mer information på SPSMs webbsida och möjligheten att ladda ner rapporten “Villkor för utbildning”