“LSS borde exporteras – inte decimeras”

“Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter”. -Det skriver Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikeln

Länk till film