Nationella riktlinjerna för Vård vid stroke är klara

Slutversionen av de nationella riktlinjerna för Vård vid stroke har kommit. Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på Socialstyrelsens webb.

Länk till Socialstyrelsens rapport