“Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken”

“Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

– I dag har jag presenterat inriktningen för framtidens funktionshinderspolitik. Detta är en del i arbetet för ett mer jämlikt och rättvist samhälle och understryker att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér”. Detta presenteras i pressmeddelande från regeringen.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet

Länk till filmad pressträff