Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige

I samband med gårdagens kongress bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt är ett nytt begrepp som innebär att varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar.
Det grundar sig på mänskliga rättigheter och förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning , Funktionsrättskonventionen.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, som innebär rätten för en person med funktionsnedsättning till
självbestämmande och full delaktighet. Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder,
som de definieras av Socialstyrelsen.

Länk till folder med mer information
Länk till folder om varför nytt namn
Länk till ny webb för Funktionsrätt Sverige