Undersökning om internetanvändning för personer med funktionsnedsättning

Du som har kognitiv funktionsnedsättning och har möjlighet att klara av att svara på en enkät, svara på denna med eller utan hjälp av någon!

Varje år görs det mätningar på hur personer i Sverige använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men det framgår inte från dessa mätningar om det finns skillnader eller likheter i användandet mellan gruppen som har funktionsnedsättningar och svenskar i allmänhet. Under maj och juni 2017 genomför Begripsam AB därför en undersökning som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Undersökningen är finansierad av Post- och Telestyrelsen samt Konsumentverket.

Vi söker nu dig som har olika funktionsnedsättningar och hoppas du vill svara på vår enkät om hur du använder internet, datorer, smarttelefon och surfplatta.

Länk till webbenkäten 

Surfa 600x384