“Riv de digitala murarna”

Afasiföreningen i Uppsala län med flera debatterar om digitalisering i Uppsala Nya Tidning (UNT): ”Utvecklingen går snabbt framåt men det finns olika grupper med personer som har funktionsnedsättning som i dag utestängs helt och inte kan utnyttja den digitala tekniken. Det skapar ett utanförskap att inte självständigt kunna styra sin vardag.”

Länk till hela debattartikeln i UNT