Föräldraträffar i Linköping

Föräldragruppen i Linköping fortsätter att träffas under våren, den 5 mars och den 7 maj. Föräldrarna utbyter erfarenheter med varandra om hur det är att ha ett barn med språkstörning. Du som inte har varit med tidigare är välkommen!

Läs mer i inbjudan