“Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad”

“Skolledare och huvudmän, bristerna i skolpersonalens grundutbildning gör att ni själva måste se till att tillräcklig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) finns. Gör som Norrtälje – skaffa er den, det skriver Anki Sandberg, Lars Berge-Kleber och Sven Bölte” i en debattartikel på Altinget.se.

Länk till debattartikel