Digitala föräldraträffar

Afasiförbundet/Talknuten bjuder under våren in till fyra digitala träffar för föräldrar till barn med språkstörning/DLD.

Afasiförbundet/Talknuten bjuder under våren in till fyra digitala träffar för föräldrar till barn med språkstörning/DLD.

19 februari klockan 18-19.30 – Hur fungerar det i skolan för våra barn? Välkommen till ett digitalt forum där du kan byta erfarenheter med andra föräldrar kring olika frågor som rör språkstörning/DLD. Anmälan till talknuten@afasi.se senast fredag den 16 februari.  

15 mars klockan 18-19,30 – Stadieövergångar i skolan
Hur fungerar det att etablera kontakt med en ny lärare? Hur fungerar övergången kring stöd och anpassningar? Anmälan till talknuten@afasi.se senast fredag den 1 mars.  

19 mars klockan 18-19,30 – En aktiv fritid Hur hittar vi en balans mellan arbete, skola och privatliv? Anmälan till talknuten@afasi.se senast fredag den 15 mars.      

11 april klockan 18-19.30 – Efter jobbet, efter skolan
Hur får man orken att räcka till hos föräldrar och barn för att träna och arbeta med skolan? Anmälan till talknuten@afasi.se senast måndag den 8 mars.  

Varmt välkommen!