Mathilda om afasi

”Mathilda om afasi” är en film om att få afasi mitt i livet och vägen tillbaka.
Mathilda i Afasiförbundets film har fått kämpa för att kunna börja tala igen. Nu talar hon så bra att hon håller kurser i svenska, engelska och matematik för andra som har afasi. Ändå kan det fortfarande vara svårt att hitta rätt ord. Särskilt om eftermiddagarna. 

Länk till filmen