“Så ska skolorna få en starkare elevhälsa”

Artikel i Skolvärlden: “Maxtak för hur många elever elevhälsan ska ha? Nya yrkesgrupper som arbetsterapeuter och logopeder ute på skolorna? Eller ska staten ta över styrning och finansiering? Idéerna och önskemålen om hur elevhälsan bättre ska räcka till för alla elever är många. Skolledarna varnar för att lägga på fler uppgifter utan att tillföra nya resurser”.

Länk till artikeln i Skolvärlden