Var finns våra medlemmar i regeringens arbetsmarknadspolitik?

Funktionsrätt Sverige skriver i pressmeddelande: “Funktionsrätt Sverige väntar otåligt på besked från regeringen om vad omställningen av Arbetsförmedlingen kommer att få för konsekvenser.

”I januariavtalet sägs uttryckligen att personer med funktionsnedsättning inte kommer att omfattas av förändringen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Men nu ser det ut som en stor del av den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjuder kommer att försvinna. Vi undrar vad regeringen tänker sig istället.”

Länk till pressmeddelande