Logopeder behövs i kommunerna

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med Logopedförbundet och Dyslexiförbundet om att fler logopeder behöver anställas i kommunerna och i landets skolor.

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med Logopedförbundet och Dyslexiförbundet om att fler logopeder behöver anställas i kommunerna och i landets skolor.

Vi vill se stärkta resurser till elevhälsan så att barn med funktionsnedsättning eller språkstörning/DLD får stöd i skolan.

Logopeder måste bli en självklar del av elevhälsan.

Skolhuvudmännen måste skapa inkluderade lärmiljöer för barn med språkliga och kommunikativa svårigheter.

Logopeder är en oerhört viktig kompetens både för förskolor och skolor. Men många logopeder går under osäkra och korta anställningar. Vi anser att det är viktigt att de erbjuds fasta anställningar och blir en självklar del av förskolor- och skolors pedagogiska arbete.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle Fler kommuner behöver anställa logopeder