Våld mot personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en kartläggning över hur utsattheten för våld ser ut bland personer med funktionsnedsättning. De har även samlat bra stödmaterial om att förebygga våld.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en kartläggning över hur utsattheten för våld ser ut bland personer med funktionsnedsättning. De har även samlat bra stödmaterial om att förebygga våld.

MFD har samlat material om hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med att förebygga, upptäcka, möta och hantera våld.

Länk till Myndigheten för delaktighets kartläggning och material om våld mot personer med funktionsnedsättning