Bättre kursplaner

Skolverket vill göra kursplanerna bättre. Det ska vara mer betoning på  faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna.  Skolverket presenterar exempel på hur förändringarna kan se ut. Lärare erbjuds nu att lämna in synpunkter. 

Länk till Skolverkets pressmeddelande