Krisinformation om covid-19 missar medborgare

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten saknar krisinformation om Covid-19 på Lättläst svenska. Detta trots att mer än var tionde medborgare har svårt att läsa och förstå skriftlig information

När Afasiförbundet, som organiserar personer med språksvårigheter, kontaktade Krisinformtion.se gavs svaret att de inte har möjlighet att ge information på Lättläst.

– Krisinformation måste nå ut till alla medborgare. Det borde vara en självklarhet att erbjuda Lättläst krisinformation. Många av våra medlemmar är nu hänvisade till mindre seriösa källor, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande. Det är särskilt allvarligt då flera av våra medlemmar tillhör olika riskgrupper.

– Myndigheter måste ta ett rejält omtag och börja erbjuda krisinformation som lättlästa texter, med korta, textade filmar och använda bildstöd. Det duger inte att hänvisa till tidsbrist när WHO har förklarat att covid-19 är en pandemi, säger Berit Robrandt Ahlberg.

Länk till PDF med pressmeddelandet

Berit Robrandt Ahlberg, Förbundsordförande Afasiförbundet