Lättläst om covid-19

Afasiförbundet samlar sedan början av mars texter och bildstöd om covid-19 och lägger ut. Vi fyller löpande på med länkar till texter från de myndigheter som har ansvar för krisinformation som ett led i bland annat “Samverkan Corona”.

Myndigheter

2020-03-20 gick Regeringen ut med information på Lättläst om det nya coronaviruset. Länk till regeringens information

Lättläst om covid-19 på Krisinformation.se, länk till krisinformation

Folkhälsomyndigheten, Lättläst om covid-19, länk Folkhälsomyndigheten

1177 – Covid-19 – samlad information om corona i ditt län. Information finns även på andra språk, länk

MFD, Myndigheten för delaktighet, har samlat information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning, länk Myndigheten för delaktighet

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, information om covid-19 (ej på Lättläst), länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s, kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen. Länk till kampanjmaterial

För professionella: Institutet för språk och folkminnen publicerade den 23 mars råd till dig som informerar allmänheten om det nya cornaviruset. Länk till skrivråden

Information om covid-19 från andra aktörer

Lättlästa 8 Sidor uppdaterar information om covid-19 och vad som gäller. Länk till 8 sidor

Karin Forsell (Begripsam) har på uppdrag av Stockholm stad har tagit fram en text på Lättläst om covid-19. Länk till Lättläst på Stockholms stad

Region Västra Götaland har lagt upp bildstöd och texter på Lättläst. Länk till regionens webbsida

Habiliteringen i Stockholm har lagt ut bildstöd, länk till bildstöd om covid-19

Sara Lövestam har skrivit på lätt svenska om covid-19. Länk till Sara Lövestams blogg

Malmö stad har lagt ut filmer om Coronaviruset. Malmö stad har samarbetat med Begripsam om att jobba med begriplig information. Länk till filmer

Afasiförbundet

Länk till Afasiförbundets pressmeddelande 2020-03-12 Krisinformation om covid-19 missar medborgare

Saknar du något på vår sida? Har du tips om vad som borde vara med? Mejla Afasiförbundet, länk e-post