Kongressen skjuts fram till den 13-15 maj 2022

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att skjuta fram kongressen till den 13-15 maj 2022.

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att skjuta fram kongressen 22-24 oktober 2021 till den 13-15 maj 2022.

Beslutet har fattats mot bakgrund av oklart läge kring utvecklingen i den pågående pandemin.

Kongressen är Afasiförbundets högsta styrande organ. Förbundsstyrelsen vill genomföra en fysisk kongress. Detta eftersom styrelsen anser att det krävs för att kongressen ska kunna genomföras med god möjlighet att vara delaktig för alla kongressens ombud.