Anna Eva Hallin får Tal- och Språkpriset

Anna Eva Hallin har mycket välförtjänt tilldelats 2021 års Tal- och Språkpris!

Logopeden och forskaren Anna Eva Hallin har mycket välförtjänt tilldelats 2021 års Tal- och Språkpris!

För Afasiförbundet/Talknuten har Anna Eva Hallin bland annat skrivit den informativa broschyren ”Leva med DLD/språkstörning”

Läs broschyren här