Informationsträff om Kom-X i Gävle

Talknuten Gävle bjuder in till en informationsträff med Cecilia Vennberg, Vårdenhetschef på Vuxenhabiliteringen och Kom-X.

Talknuten Gävle bjuder in till en informationsträff med Cecilia Vennberg, Vårdenhetschef på Vuxenhabiliteringen och Kom-X. Hon kommer berätta om deras verksamhet på KOM-X i Gävle dit barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar vänder sig till som är i behov av hjälpmedel som underlättar kommunikation och/eller datoranvändning.

Vi avslutar kvällen med en frågestund.

Tid: Onsdagen den 11 november klockan 17.30 till 18.30.

Plats: Digitalt via Teams. Anmälan: Senast den 6 november till e-post talknuten.gavle@gmail.com Alla som är anmälda kommer få en digital inbjudan till Teams.

Välkommen!

Talknuten Gävle är en lokalförening som bildades i april 2019. Föreningen arbetar för att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. Föreningen ingår i Afasiförbundet och är verksamma i Gävleborgsregionen. www.afasi.se/sprakstorning

Bild på styrelsen i Talknuten Gävle