Samtal om hälsa – nytt material

Afasiförbundet har översatt ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi som kan användas i samtal med personal i hälso- och sjukvården.
Omslag Samtal om hälsa

Afasiförbundet har översatt ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi som kan användas i samtal med personal i hälso- och sjukvården. 

Personer med afasi har ofta svårt att hitta orden, förstå tal samt att läsa och skriva. Fokus i kommunikationsstödet ligger på det som patienten behöver förmedla till vårdgivaren. 

Läs Samtal om hälsa i en PDF

Beställas materialet som är gratis mot porto genom mejl till info@afasi.se  

Materialet Samtal om hälsa är skrivet och framtaget av Afasiforbundet i Norge och Adler Aphasia Center i Israel.  Bakom den norska gåvan som Afasiförbundet har översatt står G. Kitzmüller (UiT – Norges arktiske universitet), K. Berg (Nord universitet) och L. Haaland-Johansen (Statped) som författare. Illustrationer av Håvard Hegdal.

Samtal om hälsa är baserat på en kommunikationsguide utvecklat vid Adler Aphasia Center i Jerusalem av D. Olenik.

Illustration: Håvard Hegdal