Avhandling om tvåspråkiga barn

Bild på ett flicka som sitter på huk med ryggen vänt mot kameran.

Tvåspråkiga barn som har ett mindre ordförråd i svenska än turkiska kan få ett lika bra ordförråd i båda språken på bara något år. Det kräver dock mycket arbete och kontinuitet.

Det visar logopeden Buket Öztekin i sin avhandling “Typical and atypical language development in Turkish-Swedish
bilingual children aged 4–7″ vid Uppsala Universitet.

I avhandlingen har Buket Öztekin undersökt hur barn med språkstörning utvecklar sitt ordförråd och sina berättelser på turkiska respektive svenska. Avhandlingen visar bland annat:

  • Även barn som har ett mindre ordförråd på svenska än turkiska när de är fyra till fem år gamla, kan de öka sitt svenska ordförråd när de är sex år så att det blir jämförbart med deras ordförråd på turkiska.
  • Genom kontakt med det svenska språket i skolan kommer barnens ordförråd ikapp deras ordförråd på turkiska.
  • Skillnaderna och variationerna mellan tvåspråkiga barn är stora. Det krävs mycket intryck och träning i språken för att barnen ska bli lika skickliga i båda sina språk. Faktorer som hur mycket barnen hör och använder ett språk, vem de hör tala och när de först börjar höra språket påverkar.
  • Barn med språkstörning ska bedömas i båda sina språk. Det kan vara en utmaning för logopeder som inte kan båda språken. Därför är det viktigt att även undersöka bakgrundsfaktorer som vilken språklig input barnen har fått, hur deras familjs ser ut, hur det fungerar för barnen i skolan för att bedöma om de kan ha en språkstörning.

Länk till avhandlingen

Länk till en artikel om avhandlingen i Skolportalen

Bild på ett flicka som sitter på huk med ryggen vänt mot kameran.