Gör kulturarvet tillgängligt för alla

“Historia och vårt kulturarv är en gemensam källa till kunskap och upplevelser. Tillgången till kulturarvet är en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för ett samhälle som håller ihop, där alla kan vara delaktiga. Att göra historiska platser och byggnader tillgängliga för alla är en stor utmaning”, det skriver Handikappförbunden tillsammans med Riksantikvarieämbetet, DHR och Lika Unika i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Gammal trappa 500x375