Läs din lokala dagstidning som taltidning

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lanserar nu de nya taltidningarna. Genom detta får många personer möjligheten att läsa sin lokala dagstidning som taltidning.

Länk till MTMs kampanj om de nya taltidningarna

Länk till mer information om taltidningar

Tidningsläsning 500x334