Förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserad

Äntligen! I förmiddags offentliggjorde Europeiska kommissionen förslaget till en europeisk tillgänglighetslag. Lagen, som har formen av ett direktiv, förväntas ha en positiv inverkan på tillgången till varor och tjänster för personer med funktionshinder i hela EU. Något som alla har nytta av. Handikappförbunden har i många år engagerat sig frågan om en europeisk tillgänglighetslag, främst genom ett aktivt medlemskap i European Disability Forum, EDF.

– När den europeiska tillgänglighetslagen blir verklighet kan den bidra till att personer med funktionsnedsättningar kan leva i Europa på lika villkor som andra. Lagen tar oss ett steg närmare det som är Handikappförbundens mål med ett universellt utformat samhälle, ett samhälle för alla, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Länk till pressmeddelande 

Dator webb 500x375