God och nära vård

Afasiförbundet har lämnat in ett yttrande på God och nära vård (SOU 2020:19). Förbundet anser att utredaren Anna Nergård har lämnat viktiga förslag om att öka samverkan mellan kommuner och regioner samt öka patienters inflytande.

Afasiförbundet har sammanfattat yttrandet i tre punkter:

  • Afasiförbundet uppskattar utredningens förslag om ökad samverkan mellan kommun och region och att patienter själva ska kunna ta initiativ till en individuell plan för sin vård.
  • Det är viktigt att individuella planer och patientkontrakt tas fram för dem som behöver dem, och inte bara för de som känner till möjligheten och som själv tar initiativ till dem.
  • Patienterna ska aktivt involveras i framtagningen av de individuella planerna och de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt språklig eller kognitiv förmåga.

Läs hela Afasiförbundets yttrande om God och nära vård här

Utredaren Anna Nergård,  Foto: regeringskansliet

Utredaren Anna Nergård, Foto: Regeringskansliet