Aphasia Awerness i juni

I flera av världens länder uppmärksammas afasi under juni månad. Afasiförbundet är medlemmar i AIA, Association International Aphasia, där flera medlemmar just nu driver kampanjer för att sprida mer kunskap om afasi.

I Sverige och de övriga nordiska länderna uppmärksammas afasi i oktober månad med en särskild afasidag den 10 oktober.

Se exempel på Afasiorganisationen i Argentinas informationsmaterial

Se ett exempel på Afasiorganisationen på Cyperns informationskampanj

Läs mer på AIA:s webb

Logga för Association International Aphasia, AIA

Logga för AIA, Association International Aphasia