“Nya riktlinjer ska ge jämlik vård för personer med afasi”

SVT Nyheter Örebro skriver: “För första gången lyfts personer med afasi efter stroke i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer som kommer i slutet av mars. Där slås det fast att personer med afasi bör erbjudas intensiv språklig träning med logoped och dessutom ska närstående få stöd och hjälp”.
Länk till SVT Nyheter Örebro

SVT Örebro har också ett annat inslag “Jens tappade talet efter stroken”
“Han skulle njuta av pensionen efter ett helt yrkesliv som gruvarbetare. Så blev det inte. Istället drabbades han av afasi efter en stroke. Med envishet och träning kan han prata igen”.
Länk till inslaget i SVT Örebro

SVT Örebro har även en film där logopeden Lisa Mellenthin förklarar vad afasi är.
Länk till filmen om afasi i SVT Örebro

Ytterligare inslag från SVT Örebro “Kenneth stöttar Monica i kampen att få tillbaka talet”
Länk till inslaget

SVT Örebro har även ett inslag om att “Fler logopeder behövs för att klara vård av afasi”
Länk till inslaget

t