Funktionshinderperspektiv saknas i “En digital agenda”

Handikappförbunden saknar funktionshinderperspektiv i delbetänkandet “En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)” från Digitaliseringskommissionen. Digital teknik kan fungera inkluderande men också exkluderande.

Digitala verktyg som används i skolan, för elever, personal och föräldrar måste vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning för att inte riskera att utestänga eller stigmatisera. Det ska finnas alternativ för de som av olika anledningar inte kan använda digitala verktyg för kommunikation.

Handikappförbunden, där Afasiförbundet ingår, har gett sitt yttrande på delbetänkandet som går att läsa i sin helhet via länken nedan.

Länk till Handikappförbunden remissvar på SOU 2014:13- En digital agenda

Länk till Digitaliseringskommissionens betänkande SOU 2014:13

boy_girl_children600x