Långa väntetid till barnlogopedmottagningen

Sedan 2012 har barn med tal- och språksvårigheter fått vänta upp till ett och ett halvt år på att få specialisthjälp på SÄS, Södra Älsvborgs Sjukhus, trots att vårdgarantin säger att det inte får ta mer än 3 månader.

Läs artikel i P4 Sjuhärad

SÄS barnlogopedi foto Erika Larsson-SR