Regeringsförklaringens innehåll inom funktionshinderområdet

Idag har de nya statsråden presenterats. Läs om tillträdande statsminister Stefan Löfvéns regeringsförklaring och den nya satsningen på flexjobb, på att se över och bredda lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund, att taket på sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. En kommission för jämlik hälsa ska tillsättas.

Läs mer om Regeringsförklaringens innehåll

Stefan Löfven 600x300