“Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

“Om förslagen från den pågående LSS-utredningen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Listan på föreslagna försämringar är så mycket längre än vi någonsin kunnat föreställa oss. Det står klart att utredningen har havererat, skriver företrädare för funktionshinderrörelsen” i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Länk till hela debattartikeln