Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

“Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare.

– Elever med en språkstörning har svårigheter både att uttrycka sig och förstå det som uttryckts i tal och skrift, och behöver mycket stöd i skolan eftersom kommunikation är så avgörande för lärandet. Kartläggningen tyder på brister i likvärdigheten när det gäller den här elevgruppen. Skolor har olika tillgång till den kompetens de behöver för att ge dem rätt stöd. Vi ser också att rutiner för att följa upp hur det går för elever med språkstörning saknas på många håll, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten” i ett pressmeddelande från myndigheten.

Länk till hela pressmeddelandet

Länk till inslag i SVT Nyheter