“Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete”

“Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan.
Det är några av fördelarna med metoden ”Universal design for learning” enligt läraren Aida Kotorcic som använder det i undervisningen”. Det skriver Skolvärlden i en artikel.

Länk till hela artikeln i Skolvärlden