Förslag om tillgänglighet i diskrimineringslag

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

– Det är bra att regeringen har mod att lagstifta i frågan. Lagändringen är en seger för funktionshinderrörelsen, som har jobbat för detta i 20 år. I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, som organiserar 37 medlemsförbund och fortsätter…
– Att alla småföretag med mindre än 10 anställda undantas när det gäller varor och tjänster samt hälso-och sjukvård är vi besvikna över.

Läs Handikappförbundens pressmeddelande om det nya förslaget om tillgänglighet

Se webbsändning om tillkännagivandet via länken

Läs regeringens pressmeddelande via länk

Läs artikel i SvDTorsdagsaktionen 13 februari