Nytt mål för folkbildningspolitiken

Regeringen föreslår att folkbildningspolitiken för första gången ska få ett självständigt mål och bedömer att folkhögskolan bör erkännas som en egen utbildningsform. Detta framgår av propositionen Allas kunskap – allas bildning som regeringen fattat beslut om. Målet för folkbildningspolitiken föreslås bli att: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet
i samhället.

Länk till regeringens förslag om folkbildningspolitik