Bristande rehabilitering av afasipatienter, inslag i P1

Varje år får ungefär 30 000 svenskar av stroke, ofta med språkstörningen afasi som följd. Men rehabiliteringen varierar beroende på var i landet man bor, på många håll saknas logopeder, som hjälper till med tal- och språkträning, helt i öppenvården. Sveriges radio P1 har intervjuat forskare och medlemmar i Afasiföreningen i Göteborg om problemen med bristande rehabilitering av personer med afasi.

Lyssna via länk på intervjun i Sveriges radio P1