“Så ska skolan bättre stötta elever med språkstörning”

“I dag glöms elever med språkstörning bort trots att gruppen är väldigt stor.
Det menar logopeden Anna Eva Hallin som tycker att det är på tiden att svensk skola får en ökad kunskap om språkstörning.
– Det finns många elever som har behov av hjälp, säger hon” i en artikel i Skolvärlden

Länk till artikel i Skolvärlden