”Så stärker vi stödet för elever med språkstörning”

“Dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning slår hårt mot lärandet. Med otillräckliga anpassningar i skolan blir de kommunikativa svårigheterna en oöverstiglig barriär mellan eleverna och omvärlden. Genom regional samordning och bättre möjligheter för skolorna att ta sitt ansvar vill vi bryta den barriären, skriver Jan Sydhoff, särskild utredare som på torsdagen överlämnar sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin”.

Länk till debattartikel i SvD

Länk till Afasiförbundets blogginlägg

Länk till regeringens pressmeddelande med länk till utredningen SOU 2016:46

Skola penna 600x306