Information om covid-19 inför sommaren

Barn som blåser bubblor på sommarn

Afasiförbundet uppdaterar med ny lättläst och inläst information om covid-19, inför sommaren. Uppgifterna kommer från Samverkan corona som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, driver.

Barn som blåser bubblor på sommarn

Regeringskansliet

Teckenspråkstolkad presskonferens med statsminister Stefan Löfven om inrikes resor inför sommaren. Länk till presskonferens med Stefan Löfven

Myndigheten för tillgängliga medier i samarbete med Krisinformation.se

Länk till inläst information om inrikes resor inför sommaren.

Länk till inläst information om tester av covid-19.

Länk till inläst information om nytt nationellt telefonnummer med information om covid-19 på olika språk.

Krisinformation.se

Nytt om inrikes resor inför sommaren samt om tester av covid-19 på lättläst. Länk till information om tester av covid-19 på lättläst