Arbetsmiljön har betydelse för utvecklandet av stroke

En ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, visar på att arbetsmiljön har påtaglig betydelse för utvecklandet av hjärtsjukdomar, stroke och högt blodtryck. Det skriver DN i en artikel. När det gäller stroke, blodpropp eller blödning i hjärnan, visar rapporten på att det finns ett samband mellan liten kontroll över sitt arbete, skifttjänstgöring, buller och utsatthet för joniserande strålning.

Länk till artikel i DN

Doktor 500x338